นิทรรศการ “มหาเวทย์ผนึกมาร” มาพร้อมหุ่นจำลองอาจารย์โกะโจ ซาโตรุ ขนาดเท่าตัวจริง!!!

นิทรรศการ “มหาเวทย์ผนึกมาร” มาพร้อมหุ่นจำลองอาจารย์โกะโจ ซาโตรุ ขนาดเท่าตัวจริง!!!

มหาเวทย์ผนึกมารพร้อมหุ่นจำลองอาจารย์โกะโจ มหาเวทย์ผนึกม…