ความคืบหน้าไฟไหม้พระราชวังชูริ และกรณีศึกษามาตรการป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่สมบัติชาติ

ความคืบหน้าไฟไหม้พระราชวังชูริ และกรณีศึกษามาตรการป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่สมบัติชาติ

ความคืบหน้าไฟไหม้พระราชวังชูริ วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2019…